"Muzyka może otworzyć dziecku serce i nauczyć, jak żyć pełniej"

Shinichi Suzuki

O Metodzie Suzuki

Twórca metody, wybitny pedagog Shinichi Suzuki wierzył w możliwość uczenia gry na instrumencie każdego dziecka. Uważał, że wszyscy maja talent, który należy odpowiednio rozwijać. Tą metodą mogą być uczone nawet 2 – 3 letnie dzieci.

Oferta zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

lekcja indywidualna – 30 min. 1 raz w tygodniu

Podczas zajęć na lekcji jest obecny uczeń z rodzicem. Doskonalone są umiejętności, doskonali się znane już utwory, jak i wprowadza nowe. W przypadku młodszych dzieci podczas lekcji potrzebna jest aktywność rodzica.

zajęcia grupowe – 45 min. 1 raz w tygodniu (zajęcia skrzypcowe dla grupy młodszej co drugi tydzień na zmianę z rytmiką, dla grupy starszej z nauką o muzyce)

Nauczyciele

 Anna Mulowska-Plaskota

Urodziła się w Oleśnicy, gdzie w wieku 6 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Naukę kontynuowała we wrocławskim Liceum Muzycznym oraz na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu.